Home » Bắn súng » Half life

Half life

Mô tả game:

Half life là game nhập vai mà người chơi thể hiện mình la tay súng với khả năng nhạy bén và trình độ xử lý chiến trường tuyệt vời!

Comments are closed.

2010 - 2012 © Game Pikachu