Home » Trí tuệ » Bắn Bóng Phá Đảo

Bắn Bóng Phá Đảo

Mô tả game:

Một dang game bắn bóng ở mức độ cao hơn khi vòng quay bóng chuyển động liên tục và càng ngày càng khó, hãy nhanh tay bắn các quả bóng cùng màu để phá đảo nhé.

Comments are closed.

2010 - 2012 © Game Pikachu