Home » Trí tuệ » Cờ caro Đơn giản

Cờ caro Đơn giản

Mô tả game:

Cờ caro đơn giản là game trí tuệ chơi rất nhanh  trí chỉ trong 9 ô bạn có thể kết thành 1 hàng 3 liên tiếp là đã chiến thắng!

Comments are closed.

2010 - 2012 © Game Pikachu