Home » Trí tuệ » Đánh Bom Kem Băng

Đánh Bom Kem Băng

Mô tả game:

Game Đánh Bom hấp dẫn luyện sự nhanh nhạy, dùng các mũi tên để di chuyển nhân vật, dấu cách để đặt bom! Hãy di chuyển thật nhanh sau khi đặt bom để tiêu diệt kẻ thù nhé!

Comments are closed.

2010 - 2012 © Game Pikachu