Home » Trí tuệ » Kim Cương Avata

Kim Cương Avata

Mô tả game:

Game kim cương avata có hình ảnh đẹp và ảo diệu như trong avata, người chơi nhanh tay di chuyển các viên kim cương sao cho để ăn được nhiều điểm nhất!

Comments are closed.

2010 - 2012 © Game Pikachu