Home » Trí tuệ » Kim Cương Kho Báu

Kim Cương Kho Báu

Mô tả game:

Game Kim Cương kho báu luyện độ tinh nhanh tìm các viên kim cương cùng loại di chuyển chúng với nhau từ 3 viên trở lên nhanh tay thu thập kho báu thôi!

Comments are closed.

2010 - 2012 © Game Pikachu