Home » Trí tuệ » Nhiệm vụ cùng Oggy

Nhiệm vụ cùng Oggy

Mô tả game:

Trợ giúp Oggy thông qua các khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày của mình. Hãy chắc chắn Oggy ăn, ngủ và làm bất cứ điều gì khác mà anh ấy thích làm tốt.

Comments are closed.

2010 - 2012 © Game Pikachu