Trang Chủ » Trí tuệ » Pikachu Tốc Độ

Pikachu Tốc Độ


Mô tả game:

Game Pikachu Tốc Độ sẽ khiến bạn phải cực kỳ nhanh tay để tránh khỏi các hình phạt mỗi 10 giây/lần sẽ hiện ra và ngăn cản bạn chiến thắng. Hãy cố gắng lên bạn nhé

Comments are closed.

2010 - 2012 © Game Pikachu