Home » Trí tuệ » Tom and Jerry săn Phomai

Tom and Jerry săn Phomai

Mô tả game:

Tom và Jerry luôn đối đầu với nhau, Jerry di chuyển trên dưới trái phải để đi tìm miếng phomai, dùng dấu cách để lấy phomai và thả trúng cho chuột nhỏ bắt lấy để tha được về tổ là đã ghi được điểm rồi.

Comments are closed.

2010 - 2012 © Game Pikachu